قابل توجه دوستان و همکاران گرامی قیمت نوار طلا از تاریخ 6/29 به دلیل رسیدن بار جدید 20% افزایش یافته است.