قابل توجه همکاران

قابل توجه همکاران و دوستان گرامی با توجه به رسیدن بار جدید قیمت نوار طلا
از تاریخ 27/6/96  شامل  20 درصد افزایش می باشد.