با وجود پیشرفت روز افزون دنیای ارتباطات و الکترونیک و نیاز به ارتباط بهتر ما با شما دوست و همکار گرامی

تیم برنامه نویسی این موسسه اپلیکیشن اندرویدی SAMA.CO را برای رفع این نیاز طراحی و انتشار داد.

با وجود پیشرفت روز افزون دنیای ارتباطات و الکترونیک و نیاز به ارتباط بهتر ما با شما دوست و همکار گرامی

تیم برنامه نویسی این موسسه اپلیکیشن اندرویدی SAMA.CO را برای رفع این نیاز طراحی و انتشار داد.

باشد این گام ،گامی موفق در روابط بین ما و شما باشد

وبا کمک و یاری شما بتوانیم صنعت چاپ کشور را از وابستگی زیاد به دستگاه های وارداتی نجات دهیم

برخی از امکانات این اپلیکشن

1.مطلع شدن از اخبار صنعت چاپ کشور

2.سفارش نوار طلا

3.اطلاع از اخبار موسسه سما

4.قیمت ارز و سکه به صورت لحظه ای

5.ارتباط آنلاین با ما

و....