ضمن تسلیت ایام سوگواری سید شهدا و آرزوی قبولی عزاداری شما همکار و دوست گرامی

مدیریت گروه تولیدی سما شمارا به بازدید از غرفه سما در نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

تهران دعوت می نماید

باشد که با حضور خود مایه دلگرمی ما در تولید هرچه بهتر دستگاه ایرانی باشید