محاسبه آنلاین عطف کتاب

 

 

 

عطف کتابی با کاغذ 90 گرمی و تعداد 100 صفحه، برابر با 7.7 میلی متر است


عطف کتاب
 

 

حداقل ۱۰ و حداکثر ۳۰۰۰ صفحه مجاز به محاسبه می باشد

 

تعداد صفحات: 

کد امنیتی را وارد کنید: